Hội Thánh Nguyễn Tri Phương: Nhìn Lại Quá Khứ, Hướng Đến Tương Lai

0
381

HTTLVN.ORG – Được thành lập vào năm 1953, Hội Thánh Nguyễn Tri Phương đã trải qua 60 năm gây dựng và phát triển với nhiều khó khăn và thử thách cùng với sự khó nhọc của các đầy tớ Chúa.

 

Kể từ ngày thành lập đến nay, đã có 6 vị tôi tớ Chúa hầu việc Ngài tại Hội Thánh. Có vị dự phần với Hội Thánh trong một giai đoạn ngắn, có vị dành cả cuộc đời mình để chăm lo, phát triển Hội Thánh Chúa. Trải qua từng thời kì khác nhau, các tôi tớ Chúa cùng với thuộc viên trong Hội Thánh chung tay góp sức để gây dựng và phát triển công nhà Chúa.

 

Hội Thánh Nguyễn Tri Phương ban đầu là điểm nhóm của Hội Thánh Sài Gòn. Kể từ tháng 05/1954, Mục sư Lê Văn Phải – chủ tọa Hội Thánh Sài Gòn tuyên bố Hội Thánh Nguyễn Tri Phương được “biệt trị” và thầy Truyền đạo Nguyễn Sơn Hà trở thành vị chủ tọa đầu tiên của Hội Thánh. Trong nhiệm kỳ từ năm 1954 – 1959, Truyền đạo Nguyễn Sơn Hà cùng ban Chấp sự đầu tiên nỗ lực truyền giảng và gây dựng Hội Thánh còn non trẻ này. Các lớp Trường Chúa nhật được mở, Ban Thiếu nhi, Ban Cầu nguyện tuần hoàn cũng được thành lập trong giai đoạn mới mẻ này.

 

TĐ Nguyễn Sơn Hà và Bà

 

Sau chủ tọa đầu tiên là Mục sư Nguyễn Sơn Hà, Mục sư Trần Xuân Hỉ đến chủ tọa Hội Thánh trong 2 nhiệm kỳ, từ năm 1959 – 1962. Các sinh hoạt của Hội Thánh trong giai đoạn này dần được ổn định. Các ban ngành như Ban Chứng đạo, Ban Trường Chúa nhật, Ban Thanh niên … đã phát triển tốt. Hội Thánh Chúa tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền giáo, chứng đạo để giới thiệu Tin Lành cho dân cư ở các khu vực lân cận. Số lượng tín hữu của Hội Thánh tăng lên đáng kể.

 

Mục sư Trần Xuân Hỉ và Bà

 

Trong giai đoạn 1963 – 1966 là giai đoạn khó khăn về chính trị và xã hội nhưng Hội Thánh Chúa tại Nguyễn Tri Phương vẫn không ngừng phát triển. Đầy tớ Chúa đương nhiệm trong nhiệm kỳ này là Mục sư Nguyễn Thái Dương cùng tôi con Chúa trong Hội Thánh tiếp tục thực hiện các công tác truyền giáo. Ban Chứng đạo thường xuyên đi ra làm chứng, phát chứng đạo đơn. Còn các bạn thanh niên tổ chức đi chứng đạo tại khu vực Phú Lâm. Cảm tạ Chúa, công khó của tôi con Chúa đã được Chúa nhìn thấy và Ngài đem thêm nhiều người vào Hội Thánh Ngài.

 

Mục sư Nguyễn Thái Dương và Bà

 

Đến ngày 01/07/1966, Mục sư Phan Duy Hinh được mời về chủ tọa Hội Thánh. Trong thời kỳ này, Mục sư và Ban Chấp sự cùng xúc tiến xây dựng trường tiểu học Tin Lành và trường được hoàn thành vào 09/1968. Nhờ có trường mà ảnh hưởng của đạo Chúa đã tác động đến dân cư trong khu vực. Nhân cơ hội đó, Hội Thánh Chúa đẩy mạnh công tác truyền giáo, đặc biệt là cho các em thiếu nhi. Nhiều em đã tin nhận Chúa và làm chứng lại cho gia đình. Trong giai đoạn này, Hội Thánh có 797 thuộc viên. Cũng trong giai đoạn này, khi số tín hữu tại khu vực Phú Thọ phát triển, Mục sư chủ tọa cùng ban Trị sự đã họp lại, cầu nguyện và quyết định mở Hội Thánh mới tại đó.

 

Mục sư Phan Duy Hinh và Bà

 

28/10/1972, Hội Thánh Lữ Gia được thành lập và phát triển cho đến ngày nay. Dành trọn 36 năm trong đời mình để gây dựng và phát triển Hội Thánh Nguyễn Tri Phương, Mục sư Trần Bá Thành là vị quản nhiệm thứ 5 cũng là vị quản nhiệm lâu nhất của Hội Thánh Chúa cho đến nay. Trong thời kì này, chính trị và xã hội có nhiều biến động, dẫn đến tình hình chung của Hội Thánh cũng có nhiều khó khăn. Cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn luôn gìn giữ và chăm lo cho Hội Thánh như con ngươi của Ngài. Mục sư chủ tọa cùng con cái Chúa ra sức truyền giảng Tin Lành và Đức Chúa Trời đã đem ngày càng nhiều người vào Hội Thánh. Khi số tín hữu tăng lên, nhà thờ không còn đủ chỗ ngồi, Mục sư và ban Trị sự đã cầu nguyện và kêu gọi sự dâng hiến của con cái Chúa để có thể xây dựng một đền thờ mới, đủ chỗ cho Hội Thánh nhóm lại. Cảm tạ Chúa vì sự ban cho dư dật của Ngài. Ngài đã cảm động lòng con cái Chúa gần xa, chung tay góp sức cho công việc Chúa. Đặc biệt là Hội ICM (International Cooperating Ministries) và Hội Thánh Ân Điển (Grace Chruch) đã nhiệt tâm hỗ trợ cho việc xây cất nhà thờ. Ngày 4/8/1998, Hội Thánh tiến hành lễ Đặt viên đá khởi công xây dựng nhà thờ. Và sau 15 tháng thi công, ngày 25/11/1999, lễ Cung hiến đền thờ và Cảm tạ 47 năm thành lập Hội Thánh được tổ chức trong niềm hân hoan của con dân Chúa gần xa. Song song với việc phát triển cơ sở vật chất, sinh hoạt thuộc linh của Hội Thánh cũng có những bước phát triển. Tôi con Chúa tiếp tục truyền giảng và mở thêm nhiều điểm nhóm mới. Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng bắt đầu tổ chức những hoạt động hướng ra xã hội và cộng đồng.

 

Gia đình Mục sư Trần Bá Thành

 

Suốt năm mươi bảy năm qua, Chúa đã đại dụng các vị Mục sư tiền nhiệm để gìn giữ,…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here